Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

“Storitve povezane z arhitekturo in inženiringom. Čezmejni park Isonzo-Soča – Sklop 4”

Datum objave
20. Februar 2019
Datum poteka
08. April 2019
Zadeva

Postopek oddaje naročila za storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 4. Projekt izvedbe kolesarske in peš povezave ob Soči-Isonzo«, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.

Opombe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eAppaltiFVG na spletnem naslovu 

https://eappalti.regione.fvg.it

 

Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art.76 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 (10/5/2019)

CUP (enotna koda projekta)
B81B17000110007
CIG (enotna koda razpisa)
7800356168
RUP (odgovorni za postopek)
Fabiana Pieri
Število ponudnikov
4 partecipanti
Izbrani ponudniki
  • Stradivarie Architetti Associati (02-VODILNA DRUŽBA)
  • Renato Posar (01-VODILNA DRUŽBA)
  • Sandro D'agostini (01-VODILNA DRUŽBA)
  • Marco Croatto (01-VODILNA DRUŽBA)
  • Giulia Mian (01-VODILNA DRUŽBA)
  • Luca Passador (01-VODILNA DRUŽBA)
  • Paolo Schiavon (01-VODILNA DRUŽBA)
Datum oddaje
14. Junij 2019
Datum sklenitve
31. Julij 2019
Merila za oddajo
Najugodnejša ponudba
Postopek oddaje
01-ODPRTI POSTOPEK
Vrednost naročila
76422,73 €
Izid

Vmesni akti

Priloge