Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Akti naročnikov (organov in ustanov javne uprave) o oddaji naročila po posameznem razpisu

Dodano dne 20/12/2018 osveženo dne 16/05/2019

Zapadlost Vrsta Zadeva
8/05/2019 Javni razpisi Prijava interesa za organizacijo teoretičnega in praktičnega usposabljanja čezmejne skupine v okviru projekta Salute-Zdravstvo – Vzpostavitev mreže čezmejnih Zdravstvenih storitev sofinanciranega v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020
6/05/2019 Objave Javni razpis za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku v elektronskem sistemu za javna naročila za dodelitev storitve »Promocije in komunikacije za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025«.
29/04/2019 Objave Javni razpis za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na portalu za javna naročila za dodelitev storitve »Koordinacija italijanskega projektnega načrtovanja, upravljanje projektov in sodelovanje pri sestavi skupne kulturne strategije mest Nove Gorice in Gorice za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025«.
19/04/2019 Objave Vacancy for the Position of one Key Expert to prepare and implement an international architecture ideas competition for the urban redevelopment of “piazza Transalpina/trg Evrope” within the Project “Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 2025”
8/04/2019 Javni razpisi Postopek oddaje naročila za storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 4. Projekt izvedbe kolesarske in peš povezave ob Soči-Isonzo«, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.
1/04/2019 Javni razpisi Javni razpis za prijavo interesa z namenom povabila ponudnikov k sodelovanju v postopku na portalu MePA – kategorija »Strokovne storitve -arhitekture, gradbeništva, inženirstva, kontrole in registra cest« za dodelitev storitev »analize čezmejne mobilnosti za uvedbo storitev skupnega čezmejnega prevoza med Občino Gorica (IT), Mestno občino Nova Gorica (SLO) in Občino Šempeter-Vrtojba (SLO) v okviru projekta EZTS GO CB PUMP
19/03/2019 Objave Javni razpis za postopek primerjalnega vrednotenja z namenom dodelitve nalog za samostojno izvedbo vodjo koordinacije skupne kulturne strategije mest Nove Gorice in Gorice za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025
19/03/2019 Objave Vacancy for the Position of one Key Expert within the Project “Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 2025”
19/03/2019 Objave Javni razpis za postopek primerjalnega vrednotenja z namenom dodelitve nalog za samostojno izvedbo odgovornega za koordinacijo v Sloveniji in sestavo kulturnega programa za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025
18/03/2019 Javni razpisi JAVNI RAZPIS ZA RAZISKAVO TRGA PREK SISTEMA eAppalti FVG. Dela v okviru “Pilotne aktivnosti za avtizem. Infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin”, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom “SALUTE - ZDRAVSTVO” - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru “Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020” – Sklop 1 e 2.
Data Agg. Zadeva
8/05/2019 Vacancy for the Position of one Key Expert to prepare and implement an international architecture ideas competition for the urban redevelopment of “piazza Transalpina/trg Evrope” within the Project “Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 2025”
17/04/2019 Storitev IT - elektronski sistem naročanja
15/04/2019 JAVNI RAZPIS ZA RAZISKAVO TRGA PREK SISTEMA eAppalti FVG. Dela v okviru “Pilotne aktivnosti za avtizem. Infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin”, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom “SALUTE - ZDRAVSTVO” - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru “Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020” – Sklop 1 e 2.
12/04/2019 JAVNI RAZPIS ZA RAZISKAVO TRGA PREK SISTEMA eAppalti FVG. Dela v okviru “Pilotne aktivnosti za avtizem. Infrastrukturna preureditev Parka Basaglia za izvajanje dejavnosti mešanih skupin”, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom “SALUTE - ZDRAVSTVO” - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru “Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020” – Sklop 1 e 2.
3/04/2019 Javni razpis za postopek primerjalnega vrednotenja z namenom dodelitve nalog za samostojno izvedbo vodjo koordinacije skupne kulturne strategije mest Nove Gorice in Gorice za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025
1/04/2019 Vacancy for the Position of one Key Expert within the Project “Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 2025”
27/03/2019 Raziskava trga za prijavo interesa z namenom izvedbe postopka s pogajanji na podlagi črke b) 2. odst. 36. čl. Zakonskega odloka št. 50/2016 na osnovi povpraševanja na portalu eAppaltiFVG za dodelitev storitev prevajanja in tolmačenja v podporo EZTS GO, ki se bodo izvajale s triletnim krovnim sporazumom z enim izvajalcem. Projekt CTN "Čezmejni park Soča-Isonzo" (CUP: B81B17000110007) in projekt »Salute-Zdravstvo - Vzpostavitev čezmejne mreže zdravstvenih storitev«(CUP: B87H17000300007) sofinancirana v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020.
27/03/2019 Nakup bonov za prehrano 2019
26/03/2019 Javni razpis za postopek primerjalnega vrednotenja z namenom dodelitve nalog za samostojno izvedbo odgovornega za koordinacijo v Sloveniji in sestavo kulturnega programa za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025
14/03/2019 »Čezmejni park SOČA-ISONZO – Sklop 1 - infrastrukturne ureditve za rekreacijsko območje v zgornji Vrtojbi - Kamp Vrtojba« ki bodo izvedene v evropskem projektu »Čezmejni park Soča-Isonzo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«. Koordinacija varnosti v fazi projektiranja in izvedbe