Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam

Akti naročnikov (organov in ustanov javne uprave) o oddaji naročila po posameznem razpisu

Dodano dne 20/12/2018 osveženo dne 15/09/2021

Zapadlost Vrsta Zadeva
7/07/2021 - GO! 2025 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la coorganizzazione di eventi nel 2021
30/06/2021 Javni razpisi Prenova 3. nadstropja glavne stavbe Splošne Bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica – levo krilo, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
16/06/2021 Objave JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO INTERESA Z NAMENOM OBLIKOVANJA SEZNAMA GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, KI SE JIH BO POVABILO (člen 36 Zakonskega odloka št. 50 z dne 18.04.2016 in črka b) 2. odstavka 1. člena Zakona 120 z dne 11.09.2020) K SODELOVANJU V POSTOPKU NA ELEKTRONSKEM SISTEMU EZTS GO ZA DODELITEV STORITVE DEL ZA IZVEDBO KOLESARSKE IN PEŠPOTI VZDOLŽ REKE SOČE IN MEJE, KI BO IZVEDENA V OKVIRU EVROPSKEGA PROJEKTA Z IMENOM »ČEZMEJNI PARK SOČA-ISONZO« - SKLOP 3 IN 4- PROJEKTI V OKVIRU CELOSTNIH TERITORIALNIH NALOŽB (CTN) – SOFINANCIRANEGA V OKVIRU »PROGRAMA TERITORIALNEGA SODELOVANJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020«. CUP B81B17000110007 CIG SKLOP 3: 8765974695, CIG SKLOP 4: 87658819D5
14/06/2021 Javni razpisi Prenova 3. nadstropja glavne stavbe Splošne Bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica – levo krilo, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«
9/06/2021 Objave Obvestilo o poizvedbi za pridobitev ponudb v okviru javnega naročila z neposredno oddajo prek elektronske platforme EZTS GO za izdelavo in dobavo promocijskega materiala v okviru naslednjih evropskih projektov Salute – Zdravstvo in Čezmejni park Isonzo-Soča
22/03/2021 Objave Obvestilo za prijavo interesa za izvajalca davčnih, administrativnih in knjigovodskih storitev ter obveznosti s področja dela, socialne varnosti in pokojninskega zavarovanja, povezanih z upravljanjem osebja
19/03/2021 Objave Obvestilo za prijavo interesa za opravljanje funkcije pooblaščene osebe za varstvo podatkov (POVP)
2/03/2021 Objave Razpis za primerjalni izbirni postopek z namenom dodelitve naloge za samostojno izvedbo predhodne analize stanja za aktivnosti valorizacije obmejnega železniškega območja v okviru aktivnosti GO! 2025 – Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture leta 2025.
14/12/2020 Objave JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na elektronskem sistemu za dodelitev storitve: gradbeni nadzor del za izvedbo gradnje del »PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG (Nova Gorica, Slovenija) – LEVO KRILO«, ki bo izvedena v evropskem projektu »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
10/12/2020 Objave Avviso pubblico esplorativo finalizzato a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione a una procedura su piattaforma elettronica per l’affidamento diretto del servizio di “assistenza tecnica e amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio italiano” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.
Data Agg. Zadeva
5/08/2021 GO! 2025 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la coorganizzazione di eventi nel 2021
8/07/2021 Prenova 3. nadstropja glavne stavbe Splošne Bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica – levo krilo, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
18/06/2021 Obvestilo o poizvedbi za pridobitev ponudb v okviru javnega naročila z neposredno oddajo prek elektronske platforme EZTS GO za izdelavo in dobavo promocijskega materiala v okviru naslednjih evropskih projektov Salute – Zdravstvo in Čezmejni park Isonzo-Soča
15/06/2021 Prenova 3. nadstropja glavne stavbe Splošne Bolnišnice "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica – levo krilo, ki bo izvedena v sklopu evropskega projekta »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«
14/06/2021 Zunanji odgovorni za postopek (RUP) za faze načrtovanja tehnične in ekonomske izvedljivosti, pdg in pzi za prenovo Trga Evrope (SL) / Piazza Transalpina (I) v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025.
15/03/2021 Razpis za primerjalni izbirni postopek z namenom dodelitve naloge za samostojno izvedbo predhodne analize stanja za aktivnosti valorizacije obmejnega železniškega območja v okviru aktivnosti GO! 2025 – Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture leta 2025.
12/03/2021 Storitev podpore edinemu odgovornemu za postopek
12/03/2021 Storitev podpore edinemu odgovornemu za postopek
1/03/2021 Dobava 5 prenosnih računalnikov
16/02/2021 Nakup licenc za programsko opremo NanoCAD