Questo sito utilizza cookie. Utilizzando i nostri servizi, si accettano le modalità d'uso dei cookie.

Zasebnost in piškotki
Sledi nam

Akti naročnikov (organov in ustanov javne uprave) o oddaji naročila po posameznem razpisu

Dodano dne 20/12/2018 osveženo dne 15/02/2021

Zapadlost Vrsta Zadeva
14/12/2020 Objave JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na elektronskem sistemu za dodelitev storitve: gradbeni nadzor del za izvedbo gradnje del »PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG (Nova Gorica, Slovenija) – LEVO KRILO«, ki bo izvedena v evropskem projektu »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
10/12/2020 Objave Avviso pubblico esplorativo finalizzato a conoscere le manifestazioni d’interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione a una procedura su piattaforma elettronica per l’affidamento diretto del servizio di “assistenza tecnica e amministrativa al Responsabile Unico del Procedimento per le infrastrutture da realizzarsi in territorio italiano” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.
9/12/2020 Objave JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na elektronskem sistemu za dodelitev storitve: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) del »PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG – LEVO KRILO«, ki bo izvedena v evropskem projektu »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
16/11/2020 Objave Javni razpis za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku v elektronskem sistemu za dodelitev storitve »praktično in teoretično usposabljanje o »metodologiji CAA« čezmejne skupine znotraj pilotne aktivnosti avtizem v okviru projekta Salute-Zdravstvo – vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev sofinanciranega v okviru Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020«
31/08/2020 Objave Javni razpis o raziskavi trga za prijavo interesa z namenom neposredne oddaje naročila za storitev pravne in tehnične podpore edinemu odgovornemu za postopek za izgradnjo infrastrukture na italijanskem ozemlju, ki bo izvedena v okviru evropskega projekta "Čezmejni park Isonzo-Soča", sofinanciranega v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija
31/08/2020 Objave International Architectural Ideas and Project Competition for the Urban Development of the “Piazza Transalpina / Trg Evrope” Square
7/08/2020 Objave Javni razpis za primerjalni izbirni postopek z namenom dodelitve naloge za samostojno izvedbo priprave in implementacije načrta za prenos vsebin na digitalne platforme (digital expert) kot odziv na omejitve in ukrepe za zajezitev epidemije COVID-19. Faza za izbor kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025
3/08/2020 Objave Obvestilo za raziskavo trga za dodelitev storitve »oblikovanje prijavne knjige GO! Borderless za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025«.
29/07/2020 Objave Javni razpis za primerjalni izbirni postopek z namenom dodelitve naloge za samostojno izvedbo storitve strokovnjaka s specifičnimi znanji na področju finančnega načrtovanja in projektnega vodenja (financial expert) v fazi izbora kandidature Nove Gorice in Gorice za EPK2025
1/06/2020 Objave JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na portalu za javna naročila za dodelitev storitve »Koordinacija italijanskega projektnega načrtovanja pri fazi izbora kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025«.
Data Agg. Zadeva
31/12/2020 Čiščenje urada GO! 2025
29/12/2020 Vzdrževanje in tehnična pomoč za sistem za evidenco delovnega časa za leto 2021
29/12/2020 Storitev IT - elektronski sistem naročanja za leto 2021
22/12/2020 JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na elektronskem sistemu za dodelitev storitve: gradbeni nadzor del za izvedbo gradnje del »PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG (Nova Gorica, Slovenija) – LEVO KRILO«, ki bo izvedena v evropskem projektu »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
22/12/2020 Telematske storitve - program za računovodstvo 2021-2022
18/12/2020 JAVNI RAZPIS za prijavo interesa z namenom povabila gospodarskim subjektom k sodelovanju v postopku na elektronskem sistemu za dodelitev storitve: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) del »PRENOVA 3. NADSTROPJA GLAVNE STAVBE SBNG – LEVO KRILO«, ki bo izvedena v evropskem projektu »Salute-Zdravstvo«, sofinanciranem v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020«.
17/12/2020 Služba pravne podpore
11/12/2020 Realizacija video prispevka za predstavitev bid book EPK2025
11/12/2020 Objava v nacionalnem časopisu in lokalnem časopisu obvestila o začetku postopka za prijavo javne gospodarske javne uporabe -PROJEKT Isonzo-Soča - sklop 3
9/12/2020 Tehnična izvedba virtualnega obiska, predstavitve kandidature in rezultatov EPK2025