Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo naših storitev sprejemate tudi način uporabe piškotkov. Več informacij o delovanju piškotkov in navodila za izklop piškotkov najdete na temu namenjeni strani:

Zasebnost in piškotki
Sledi nam
Išči

Akti naročnikov (organov in ustanov javne uprave) o oddaji naročila po posameznem razpisu

Dodano dne 20/12/2018 osveženo dne 25/03/2020

Zapadlost Vrsta Zadeva
13/01/2020 Objave AVVISO PUBBLICO di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto dei “Lavori di bonifica ordigni esplosivi residuati bellici. Parco transfrontaliero Isonzo – Lotto 3 e 4” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča” cofinanziato dal “Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020”.
10/10/2019 Javni razpisi Javni razpis za prijavo interesa z namenom neposredne dodelitve dobave opreme za prostore namenjene zdravstveni obravnavi v okviru pilotne aktivnosti »avtizem« projekta Salute-Zdravstvo – vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev« sofinanciranega v okviru programa čezmejnega sodelovanja interreg v-a Italija-Slovenija 2014-2020«
23/08/2019 Objave Vabilo k oddaji ponudb za storitve "vrednotenja kampanje za večjo ozaveščenost o pešačenju in kolesarjenju v okviru evropskega projekta "CYCLEWALK"
19/08/2019 Javni razpisi Čezmejni Park Soča-Isonzo – Sklop 2. Brv čez Sočo v Solkanu ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.
29/07/2019 Javni razpisi Postopek oddaje naročila za storitve izmere, sestave delitvenih zemljiškoknjižnih in katastrskih načrtov za razlastitve, izdelave dokončne in izvedbene dokumentacije (PGD in PZI), koordinacije varnosti v fazi projektiranja in izvedbe, vodenja del in obračunavanja del za izvedbo »Čezmejnega parka Soča-Isonzo – Sklop 3. Projekt za ureditev kolesarske in pešpoti vzdolž meje«, ki bo izveden v okviru evropskega projekta z imenom »Čezmejni park Soča-Isonzo« - projekti v okviru celostnih teritorialnih naložb (CTN) – sofinanciranega v okviru »Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020«.
29/07/2019 Javni razpisi Javni razpis na elektronskem portalu ezts go – odprti postopek v skladu s 60. členom zakonodajne uredbe št. 50/2016 za izbiro neprofitnih organizacij za sodelovanje v skupnem načrtovanju in kasnejšem skupnem vodenju inovativnih eksperimentalnih ukrepov, storitev in projektov s poosebljenim pristopom na podlagi individualnih zdravstvenih ovojnic s ciljem socialnega vključevanja mladih z duševnimi težavami pod vodstvom čezmejne mešane skupine zdravstvenih delavcev na področju duševnega zdravja (slo-ita), ki deluje v skladu s čezmejnim sporazumom in pripadajočimi "Smernicami za operativno izvajanje skupnih storitev" v okviru projekta "Salute-Zdravstvo -Vzpostavitev mreže čezmejnih zdravstvenih storitev", sofinanciranega iz "Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 "
17/06/2019 Javni razpisi Javni Razpis o raziskavi trga za prijavo interesa z namenom neposredne oddaje naročila za storitev »pravne in tehnične podpore edinemu odgovornemu za postopek za izgradnjo infrastrukture na slovenskem ozemlju«, ki bo izvedena v okviru evropskega projekta "SALUTE - ZDRAVSTVO", sofinanciranega v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020
12/06/2019 Objave Javni razpis za postopek primerjalnega vrednotenja z namenom dodelitve nalog za samostojno izvedbo vodenja koordinacije skupne kulturne strategije in trojezičnega sekretariata v sklopu kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 (CUP F82G19000110002 – CIG ZA928968BB)
31/05/2019 Javni razpisi Elektronski razpis prek spletne platforme EZTS GO. Vabilo k oddaji ponudb za storitve "podpora pri uvajanju dobrih praks in kakovostnih meril pri izvajanju čezmejnih infrastrukturnih investicij na območju treh občin EZTS GO in v prihodnjih postopkih za izbiro projektov, ki se bodo izvajali v okviru orodja celostnih teritorialnih naložb (CTN)"v okviru evropskega projekta "CYCLEWALK", ki se sofinancira iz Programa Interreg Europe 2014-2020”. CUP: B91B17000150006,
8/05/2019 Javni razpisi Prijava interesa za organizacijo teoretičnega in praktičnega usposabljanja čezmejne skupine v okviru projekta Salute-Zdravstvo – Vzpostavitev mreže čezmejnih Zdravstvenih storitev sofinanciranega v okviru programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020
Data Agg. Zadeva
4/03/2020 Elektronski sistem naročanja EZTS GO za Mednarodni idejnegi natečaj za urbani razvoj Trga Evrope/ Piazza Transalpina v sklopu kandidature Nove Gorice in Gorice na EPK2025
20/02/2020 Nastavitvene in druge storitve za ekipo, ki bo predstavila bid book EPK 2025 pred Svetom neodvisnih strokovnjakov v Ljubljani 25.-26.2.
20/02/2020 Video-tehnična pomoč za predstavitev kandidature Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025 v Ljubljani, 26. in 27. februarja 2020
19/02/2020 Organizacija tiskovnih konferenc za predstavitev kandidature Nove Gorice in Gorice za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 in Mednarodnega idejnega natečaja za trg Evrope/Transalpina - welcome coffee
19/02/2020 Organizacija tiskovne konference za predstavitev kandidature Nove Gorice in Gorice za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 - ozvočenje in osvetlitev
19/02/2020 Affidamento del servizio di pubblicazione su un quotidiano di tiratura nazionale ed un quotidiano di tiratura locale dell’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità - Lotto 4 Progetto Isonzo-Soča
30/01/2020 Nakup pisarniškega materiala (2020)
9/01/2020 Dobava treh roll-up (banerjev) za predstavitev kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025
9/01/2020 Vzdrževanje in tehnična pomoč za sistem za evidenco delovnega časa
8/01/2020 Objava članka v reviji Platinum "AZIENDE&PROTAGONISTI", ki izide marca 2020. Projekti ITI "Čezmejni park Isonzo-Soča" (CUP: B81B17000110007) in "Salute - Zdravstvo" (CUP: B87H17000300007) - sofinancirana iz "Programa za teritorialno sodelovanje Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 ". Projekt za kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025 (CUP: F82G19000110002).